مقالات
ارت جهت دستگاه لیزر

ارت جهت دستگاه لیزر

چاه ارت (earth) در مفهوم به معنی زمین است که نام دیگر آن سیستم اتصال زمین است.
استابلایزر دستگاه لیزر

استابلایزر دستگاه لیزر

لزوم استفاده ازاستابلایزر جهت دستگاه لیزر
لنز و عدسی لیزر

لنز و عدسی لیزر

انواع عدسی لیزر و لنز - عدسی های لیزر واگرا : در عدسی همگرا، پرتوهای تابش، پس از شکست و گذر از عدسی لیزر، به هم نزدیک می‌شوند (یعنی همگرا می‌شوند). در عدسی‌های لیزر همگرا، لبه‌ها نازکتر از وسط آن است
Top