آینه دستگاه لیزر

آینه دستگاه لیزر

 

در قطعات اپتیکی آینه های لیزر عملکرد مهمی در انتقال پرتو برای رسیدن به عدسی و در آخر متمرکز شدن اشعه بر روی متریال را دارند لذا در خرید آن حساسیت زیادی بخرج دهید که کمترین پرت اشعه را داشته باشید.

وظیفه آینه در دستگاه لیزر انتقال و تغییر مسیر پرتو می باشد بنابراین برای ساختن آینه لیزر از موادی مانند ژرمانیوم ، گالیوم ، آرسناید ، سولفید روی ، طلا و هالوژن ها می توان استفاده کرد. در میان این آینه ها هالوژنها کمترین جذب را دارند ولی جذب رطوبت و نرم بودن آنها مشکلاتی را فراهم می کند. آینه های فلزی با در صد بازتاب 100% نیز می توانند برای استفاده در این طول موجها مورد استفاده قرار گیرند. در ساخت لیزر co2 با جریان گاز از آینه ژرمانیوم و طلا استفاده می کنید به این صورت که آینه تخت را از جنس آینه ژرمانیوم و آینه مقعر را از جنس آینه طلا انتخاب می کنید.

در دستگاه لیزر اصولا از سه آینه استفاده میشود گه بهتر است در زمان تعویض به قطر آن دقت کنید و همیشه انها را با دستمال نرم به همراه الکل سفید تمیز نگه دارید.

 

 

Top