تعمیرات

هشدار جدی

در خصوص تعمیر ، بررسی و رفع عیب کار دستگاه لیزر با بخش سرویس تماس حاصل فرمایید و به هیج عنوان خود سرانه به تعمیر نپردازید به علت خطرات جانی و مالی بوجود امده به دلیل دستکاری توسط افراد غیر متخصص.

Top