منبع تولید لیزر و طول موج انواع لیزر

منبع تولید لیزر و طول موج انواع لیزر.

 

دستگاه لیزر و طول موج چند نوع لیزر ( تیوپ لیزر ) :

 

حروف واژه لیزر(LASER) به ترتیب حرف اول کلمه های Light نور Amplification تقویت Stimulated القایی mission گسیل Radiation تابش و به معنی تقویت نور توسط گسیل القایی تابش می باشد. لیزر دستگاهی است برای تولید، تقویت و انتقال باریکه های نوری همدوس باریک و با شدت زیاد گاهی عنوان میزر اپتیکی نیز به لیزر اطلاق می شود.

طول موج چند نوع لیزر :

  • لیزر آرگون 193 نانومتر
  • لیزر کریپتون 248 نانومتر
  • لیزر زنون 308 نانومتر
  • لیزر نیتروژن 337 نانومتر
  • لیزر آرگون آبی 488 نانومتر
  • لیزر آرگون سبز 514 نانومتر
  • لیزر هلیوم نئون سبز 543 نانومتر
  • لیزر هلیوم نئون قرمز 633 نانومتر
  • لیزر یگ 1064 نانومتر
  • لیزر گاز کربونیک 10640 نانومتر

لیزر تیوپ ، لامپ لیزر ، منبع تولید لیزر

مهمترین قسمت لیزر co2 تیوپ یا منبع تولید لیزر آن می باشد . تیوپ های لیزر را معمولا از جنس لوله تخلیه پلاسما یا از جنس شیشه می سازند . اما کاواک های شیشه ای مرسو م تر هستند زیرا دسترسی و ساخت آنها آسان تر است .

بهترین شیشه به منظور ساخت کاوا لیزر ، شیشه پریکس نسوز است که در مقابل تغییر دما مقاومت بالایی دارد . چرا که سیستم لیزر با تولید گرمای زیادی همراه است.

با توجه به قدرت و خروجی های متفاوت طول و قطر لامپ ها هم تغییر میکند. 

Top