crystalsign
  • درباره تسا

    درباره تسا

    واردات و سرویس و نگهداری انواع دستگاههای برش لیزری، حکاکی لیزری، لیزر فایبر، برش آهن و برش فلزات و غیر فلزات

  • کنترلر و مادربرد RDC6332 دستگاه لیزر

    کنترلر و مادربرد RDC6332 دستگاه لیزر

    کنترلر و مادربرد RDC6332 دستگاه لیزر.کنترلر (motherboard) وظیفه ارتباط میان شخص ویا کامپیوتر با دستگاه لیزر را برعهده دارد

Top