برش و سوراخکاری بردهای الکترونیکی با استفاده از لیزر
  1394/11/25 

در روش های سنتی برای برش و سوراخکاری بردهای الکترونیکی از دستگاه های مکانیکی  CNCاستفاده می شود. برای انجام کارهای مذکور از دستگاه های برش و سوراخکاری لیزری نیز می توان استفاده نمود. این دستگاه ها به خاطر شعاع کوچک لیزر در مقایسه با شعاع مته های مورد استفاده در CNC ها، می توانند عملیات برش و سوراخکاری را با دقت بالاتری انجام دهند. از لیزر برای سوراخکاری و برش بردهای معمولی و بردهای انعطاف پذیر می توان استفاده کرد.


نظرات کاربران
ارسال نظر
Top