دستگاه برش لیزری فلزات
  1394/11/27 

برش لیزر فناوری است که در آن از اشعه لیزر برای برش اجسام استفاده می شود و نوعأ از این فناوری در صنعت استفاده می گردد . برش لیزر توسط خروج اشعه لیزر از یک منبع قوی تولید لیزر روی اجسام انجام می گیرد قسمت بریده شده از ورق مورد نظر، ذوب یا تصعید شده و یا می سوزد و توسط فشار گاز کمکی (هوا جهت ضخامت کم ، اکسیژن یا نیتروژن ) از روی جسم پاک شده و سرانجام قطعات با کیفیت عالی بریده می شود .
در برش با اکسیژن انرژی حاصل از سوختن ماده ،همراه با اکسیژن به کمک لیزر می آید و امکان برش سطوح با قطر بالاتر و با سرعت بیشتر را نسبت به برش نیتروژن به وجود می آورد ولی در عوض کیفیت برش نیتروژن نسبت به اکسیژن بالاتر است . انتخاب توان دستگاه برش ، گاز برش و پارامترهای برش عمدتا بر مبنای جنس قطعه کار و ضخامت آن صورت می پذیرد .

 


نظرات کاربران
ارسال نظر
Top