آموزش طریقه نصب لیزر تیوب
  1394/12/22 

نحوه نصب تیوپ لیزر

قبل از نصب تیوپ لیزر حتما پلمپ سر تیوپ برداشته شود.

برای اتصال سیم HV (منبع تغذیه لیزر) به تیوپ از سر سیم های ارائه شده در داخل بسته بندی محصول استفاده نمایید و از بستن مستقیم سیم ها به پیج های دو سر تیوپ اجتناب نمایید تا به HV دستگاه شما آسیبی وارد نشود.

در هنگام بستن تیوپ به محل خود در داخل دستگاه حتما به دور تیوپ و مابین شیشه و نگهدارنده از اسفنج موجود در بسته بندی محصول و یا اسفنج های مشابه استفاده نمایید. نکته حائز اهمیت در این مساله عدم وجود فشار بر روی شیشه تیوپ بعد از نصب می باشد پس تیوپ را به گونه ای در جای خود محکم نمایید که علاوه بر استحکام و نبود لرزه، تیوپ لیزر نیز در فشار نباشد و مابین اسفنج های حلقه شده به دور تیوپ به نرمی قرار گرفته باشد.

جهت ورودی و خروجی آب در تیوپ لیزر، بسیار مهم بوده و در طول عمر تیوپ لیزر شما بسیار تاثیرگذار خواهد بود، لذا شلنگ های آب ورودی و خروجی تیوپ لیزر را همواره مطابق راهنما نصب نمایید:

به جهت نصب تیوپ لیزر دقت نمایید ورودی آب حتما باید به سمت پایین و خروجی آب تیوپ لیزر حتما باید به سمت بالا باشد، این کار برای خارج کردن حباب های هوا در زمان آبگیری تیوپ می باشد.

ابتدا تیوپ لیزر را به صورت زاویه دار نصب نمایید تا حباب های آب همواره بتوانند از تیوپ خارج شده و در داخل تیوپ به دام نیفتند. وجود حباب در داخل مجرای آب تیوپ لیزر به دلیل ایجاد مرکز تجمع حرارتی باعث شکستگی و ترک برداشتن شیشه در آن نقطه خواهد شد بعدا سر جای خود بر روی پایه ها نصب نمایید .

سیم های HV (منبع تغذیه لیزر) را مطابق راهنما ی نصب هر مدل تیوپ نصب نمایید، سیم قرمز و ضخیم HV را به انتهای تیوپ و سیم مشکی و نازک را به سمت خروجی نور لیزر نصب نمایید، توجه کنید که راه اندازی دستگاه بدون اتصال صحیح این سیم ها باعث آسیب دیدگی HV و قطعات الکترونیکی جانبی دستگاه خواهد شد.

پس از نصب سیم ها بر روی سیم قرمز و انتهای تیوپ، پوشش لاستیکی موجود در بسته بندی تیوپ لیزر را قرار دهید تا از نشت الکتریکی به بدنه دستگاه و آسیب دیدگی های احتمالی جلوگیری شود.

 توجه : HV به معنی های ولتاژ یا همان پاور دستگاه لیزر می باشد.


نظرات کاربران
ارسال نظر
Top