آموزش نگهداری لیزر تیوب
  1394/12/22 

نگهداری تیوپ لیزر

دمای کاری آب خنک کننده چیلر باید مابین 18 الی 24 درجه سانتیگراد باشد.

لنز خروجی نور تیوپ لیزر را در دوره های یک ماهه (و یا بسته به میزان کار در دوره های کوتاه تر) به وسیله پنبه یا گوش پاکون و الکل خالص و یا محصول پاک کننده لنز به صورت مارپیچ از داخل به سمت خارج تمیز نمایید.

در زمان تمیز کردن لنز سعی نمایید حداقل فشار ممکن، به لنز وارد شود تا باعث خراشیدگی لنز نگردد.

میزان ساعت کارکرد تیوپ در طول 24 ساعت محدود نبوده و به میزان نیاز قابل استفاده می باشد.

در هنگام کالیبراسیون دستگاه، از قراردادن هرگونه جسم خارجی در فاصله کمتر از 10 سانتیمتری خروجی نور تیوپ لیزر جدا اجتناب گردد.

آلودگی شیشه های بیرونی تیوپ لیزر تاثیری بر روی عملکرد آن نخواهد داشت فقط ضریب شکستگی در اثر جمع شدن الکتریسته ساکن بران افزایش می یابد.

جهت نگهداری صحیح  تیوپ لیزر اب مخزن چیلر را هر سه ماه یک بار با اب مقطر تعویض نمایید تا داخل تیوپ جرم نگیرد چون رسوبات و جرم ها باعث افت قدرت خواهند شد.

سیم قرمز رنگ متصل به ته تیوپ را با پوشش مخصوص خود تیوپ عایق بندی نمایید تا از جرقه زندن به بدنه دستگاه جلوگیری گردد.

 

 

 


نظرات کاربران
ارسال نظر
Top