لزوم استفاده از سیستم ارت جهت دستگاه لیزر
  1396/08/22 

به منظور حفاظت افراد و دستگاه ها ، اضافه ولتاژهای تولید شده در بدنه که 

باعث صدمه دیدن دستگاهها و افراد می‌شود ، همچنین ولتاژهای بسیار زیاد و 
خطرناک ناشی از برخورد صاعقه با دکلهای کامپیوتری را باید در جایی خنثی 
نمائیم . به همین منظور استفاده از سیستم ارت و حفاظت از تجهیزات بسیار 
لازم و ضروری است بعلاوه با افزایش استفاده از سیستمهای دیجیتالی و حساس ، 
لزوم بازنگری در طراحی ، نصب و نگهداری سیستمهای حفاظتی گراندینگ وجود دارد 
. به طور خلاصه اهداف بکارگیری سیستم ارتینگ یا گراندینگ عبارتند از :
الف ـ حفاظت و ایمنی جان انسان
ب ـ حفاظت و ایمنی وسایل و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
ج ـ فراهم آوردن شرایط ایده‌ال جهت کار
د ـ جلوگیری از ولتاژ تماسی
ه ـ حذف ولتاژ اضافی
و ـ جلوگیری از ولتاژهای ناخواسته و صاعقه
ز ـ اطمینان از قابلیت کار الکتریکی


نظرات کاربران
ارسال نظر
Top