چیلر دستگاه لیزر چه کاربردی دارد
  1396/08/23 

 اشعه تشکیل شده در داخل تیوپ لیزر گرمای بسیار زیادی را به همراه دارد بنابراین باید به طریقی تیوپ لیزرخنک شود تا از ترکیدن تیوپ جلوگیری شود.

چیلر دستگاه لیزر دستگاهی است که از راه گردش آب توسط پمپ آبی که در داخلش تعبیه شده گرمای دستگاه را جذب کرده و آنرا توسط سیستم خنک کننده کمپرسور خنک می کند. لوله تیوب دستگاه لیزر CO2 توسط چیلر دستگاه لیزر سرد می شود.
وجود چیلر ضروری است بدلیل افزایش طول عمر تیوب که در غیر این صورت بیش از حد گرم میشود و به سرعت قدرت خود را از دست میدهد . در بعضی از مواقع ممکنه تیوب از شدت حرارت تولید شده شکسته شود . 
1- درجه حرارت اب داخل چیلر بهتر است بین 18الی 28 درجه سانتی گراد باشد.
2-دمای محیط که در نشانگر چیلر مشخص میشود که باید بین 2 تا 40 درجه سانتی گراد باشد.


نظرات کاربران
ارسال نظر
Top